Nyhetsbrev april 2022

Hej alla medlemmar i Brf Tollare Marina! Här kommer årets andra lite längre nyhetsbrev, lagom till att våren är här. Kallelse till årsstämman Kallelse till årsstämman finns publicerad på föreningens hemsida. Kallelsen är även anslagen i anslagstavlorna i entréerna, dock finns bilagorna för de ärenden och motioner som ska avhandlas endast på hemsidan. Om duFortsätt läsa ”Nyhetsbrev april 2022”

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: Onsdagen 25 maj 2022 kl. 18.30 Plats: Storstugan, Tollare folkhögskola Dagordning Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). Val av ordförande på stämman Anmälan av ordförandens val av sekreterare Fastställande av dagordningen Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare Fråga om kallelse till stämman behörigen skett FöredragningFortsätt läsa ”Kallelse till ordinarie föreningsstämma”

Parkeringserbjudande från Bonava

Hej medlemmar i BRF Tollare marina. Pga parkeringsbristen i området har Bonava gått ut med ett erbjudande till vissa BRF i Tollare angående ett erbjudande om parkeringsplatser längs Tollareslingan. BRF Tollare marina har erbjudits 5 st platser. Detta erbjudande är under förutsättning att tillräckligt många är intresserade enligt Bonava. Bonava har mycket specifika krav ochFortsätt läsa ”Parkeringserbjudande från Bonava”

Garagestädning 26 april

Vårstädning på gång! Tisdagen den 26 april sker vårens garagestädning för att råda bot på smutsiga golv.Från kl 08:30 – 15:00 ska garaget vara tomt. Informationen kommuniceras även i trapphusen.Tänk på att flytta bilen i god tid. Hälsningar, Styrelsen

P-förbud på Bonavas tomtmark

Från och med den 15 mars 2022 kommer Bonava att bötfälla alla bilar som olovligen parkerar på deras tomtmark på nedre delen av Tollareslingan. Anledningen är att just olovlig parkering skett vilket också inneburit en kaosartad samling bilar och Bonava har fått oönskade kostnader för åtgärdande av påkörda stolar, sönderkörda stödremsor mot trottoaren m.m CoreparkFortsätt läsa ”P-förbud på Bonavas tomtmark”

Test av fjärrvärmenätet 1 februari

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 1 Februari. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 Detta begränsar tillfälligt värmeuttaget i vår fjärrvärmecentral och görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunkaFortsätt läsa ”Test av fjärrvärmenätet 1 februari”

Nyhetsbrev januari 2022

Hej alla medlemmar! Gott nytt år! Styrelsen vill kort informera lite på det nya året. Staket vid uteplatser: Vill en bostadsrättsinnehavare skärma av sin uteplats gäller det att använda tryckimpregnerat virke samt att det håller en maxhöjd på 110cm. Storsäckar utanför fastigheten:Vill en bostadsrättsinnehavare använda sig av s k ”Big Bags” ska dessa märkas medFortsätt läsa ”Nyhetsbrev januari 2022”