A-Ö: Skada och ohyra

Skada (akut och allvarlig som måste åtgärdas direkt), kontakta fastighetsskötaren.

Skada (ej akut eller allvarlig), kontakta i första hand husansvarig.

  • Tollare Kaj 2, Heikki Harju, 070 911 24
  • Tollare Kaj 4, Ninos Afram, 073 987 29 62
  • Tollare Kaj 6, Mika Kettula, 076 339 77 77
  • Tollare Kaj 8, Vasilij Gunnermark, 073 432 50 63
  • Tollare Kaj 12, Göran Kristensson, 070 973 62 48

Skada (som uppkommer genom bostadsrättshavares försumlighet) kommer att medföra en rättelseanmaning. Kostnader för sådana skador kommer att vidaredebiteras till bostadsrättsinnehavaren (som orsakat kostnaden).

Exempel på skador/kostnader:

  • Sopor som ställs i trapphus kan medföra extra rengöring och eventuell golvslipning.
  • Avfall som felaktigt lämnats i sop- eller återvinningsrum medför extra transportkostnader.

Skadedjur/Ohyra som upptäcks skall omgående anmälas till styrelsen samt till bostadsrättshavarens försäkringsbolag.

%d bloggare gillar detta: