A-Ö: Hemförsäkring och bostadsrättförsäkring

Hemförsäkring tecknas av den enskilde bostadsrättshavaren.

Angående den kollektiva bostadsrättsförsäkringen:
Styrelsen har efter genomgång av försäkringar noterat att det rekommenderas att varje medlem själva tecknar bostadsrättstillägget på sin hemförsäkring. Detta med anledning av att det inte är fullgoda ersättningsnivåer och villkor i den nu gällande som föreningen har kollektivt. Framgent kommer styrelsen att se över och teckna om försäkringen men, just nu, med gällande garantier, är den nuvarande ändå mest fördelaktig.

Eftersom bostadsrättshavaren bär underhållsansvaret för ytskiktet och mer därtill, se föreningens stadgar för närmare specificering av underhållsansvaret, är det viktigt att ha tecknat en bostadsrättsförsäkring. Drabbas din bostadsrättslägenhet av en skada ska du genast anmäla det till både det försäkringsbolag där du har din bostadsrättsförsäkring och till din förening. Bostadsrättföreningen får sedan anmäla skador som har drabbat fastigheten till sin fastighetsförsäkring. 

%d bloggare gillar detta: