A-Ö: Gemensamma ytor

Affischering, i eller på föreningens fastigheter, får inte förekomma utan styrelsens skriftliga godkännande.

Dörrmattor får inte läggas framför lägenhetens entrédörr. Trapphusen och entréerna ska hållas rena och tomma för att underlätta utrymning vid eventuell brand.

Namnskyltar (egna) får inte sättas upp. Trapphusen och entréerna ska vara enhetliga och i enlighet med styrelsens anvisningar.

Rökning får inte förekomma i allmänna utrymmen såsom trapphus, entréer och garage. Cigarettfimpar/snusdosor, skräp o. dyl. får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på föreningens ytor.

Skyltning, i eller på föreningens fastigheter, får inte förekomma utan styrelsens skriftliga godkännande.

I trapphus, entréer, garage och på gårdar får ingenting förvaras (t.ex. skräp, barnvagnar, packlårar, cyklar, övervintrande blommor etc.) enligt gällande lagstiftning. Vid risk för brand, vid rökutveckling eller liknande finns behov av snabb evakuering.

Städning, renhållning och underhåll av gemensamma ytor (t.ex. trapphus, entréer, garage och gårdar) ombesörjs av bostadsrättsföreningen. Ytor som ingår i den enskilde bostadsrättshavarens avtal ombesörjs av denne.

%d bloggare gillar detta: