A-Ö: Garage och parkering

Varje lägenhet är garanterad en garageplats och en ytterligare garageplats kan, i mån av plats, bokas genom styrelsen. Dessa är det 1 mån uppsägningstid på. Garageplatsen är endast till för förvaring av en personbil eller en MC. Inget får uppsättas i tak eller på vägg eller förvaras på/vid platsen. Det är inte heller tillåtet att ställa upp till exempel en moped i parkeringsrutan, för dessa finns det särskilt mopedförråd på plan 2.

Parkering av fordon är förbjudet på alla andra platser än i garage eller angiven P-plats.

Priset för en bilplats är 1650:-/mån och för en MC 330:-/mån.

Det finns ett antal 1-fas (16A / 3kWh) och 3 fas (16A / 9 kHw) garageplatser, förbrukad el kommer på hyresavin 4-6 månader efter.

Platserna 1,2, 3 och 106 på nedre plan är betalplatser och kan användas av medlemmar samt deras vänner och bekanta på besök. Detta administreras av Corepark via Easypark appen och parkeringsavgiften blir 10:-/tim eller max 100:-/dygn. + 4,95:- i serviceavgift. Vi gör detta för att försöka hjälpa till med bristen av parkeringsplatser utanför, så vänligen missbruka inte detta. Corepark sköter parkeringsövervakningen inne i garaget samt utomhus på föreningens mark.

Garageportsöppnaren fungerar så att endast knapp 1 är i funktion. Ett första tryck på knappen gör att porten öppnas, (tar ca 3 sek innan öppning påbörjas). Om man trycker på knappen igen så avbryts öppningen och ett tryck inom kort gör att porten stängs igen.

Om garageportsöppnaren inte fungerar som den skall (blinkar endast rött) så börja med att byta ut batterierna i öppnaren. Det är 2 st CR2032 eller CR2025 i öppnaren. Eventuella reklamationer hanteras av styrelsen, det är 1 års garanti på öppnaren.

Skötsel och underhåll
För att förebygga skador på vårt garagegolv så finns det Absol att använda vid behov. Ta för vana att se över era parkeringsplatser med jämna mellanrum.
Absolen står i mopedförrådet på plan 2. Strö ut över vätskan och vänta tills vätskan är uppsugen, sedan kan man borsta upp Absolen.
Absol suger upp alla typer av organiska vätskor. Hit hör t ex hydraul-, smörj- och eldningsoljor, fetter, lösningsmedel som thinner, lacknafta och fotogen samt färg- och lackavfall. Den absorberade vätskan skall behandlas enligt Förordningen om farligt avfall (SFS 1996:971)

På grund av brandfara är det förbjudet att ladda batterier i garaget, lägenhetsförråd i cykel- och barnvagnsrum.
Detta gäller batterier till elfordon, bil och MC eller elcyklar och elsparkar samt liknande fordon.
Självklart får du ladda el- och hybridbil via därför avsedda laddboxar.
Se till att din laddkabel och laddbox till din EV är hela och rena för att undvika bränder eller andra incidenter.

Takboxlyft
Multilift för att lyfta upp tex en takbox på din bil finns på plan 1, bredvid plats 12.

Max 100 kg och häng tillbaka veven på sin plats och rulla upp linorna hela vägen upp efter användning. Instruktioner hänger på pelaren tillsammans med veven.

Internkö till parkeringsplatserna
Om ni önskar byta parkeringsplats så kan ni anmäla det till styrelsen på mailen. Vi har ett kösystem som innebär att ni kan stå i kö till en specifik parkeringsplats eller en viss typ av parkeringsplats (el, 1-fas/3-fas). Styrelsen kommer dock alltid se till alla medlemmars kollektiva intressen vilket kan medföra att det inte alltid är datumet för köplatsen som gäller. (storlek på bil, elbil, handikapptillstånd mm)

Upplåta parkeringsplatsen åt annan person
Enligt garagehyreskontraktet skall tillstånd sökas hos styrelsen om parkeringsplatsen upplåtes till annan.
Tillstånd behövs inte sökas vid kortare upplåtelser till annan om det gäller några timmar eller upp till en helg.
För längre tid kan tillstånd ges upp till 3 månader och om uthyraren inte gör en ekonomisk vinst på upplåtelsen.
Upplåtelse till annan än medlem eller 2:a hands hyresgäst i föreningen är inte tillåtet.

%d bloggare gillar detta: