Fullmakt för ombud

Den som inte kan närvara på stämman kan rösta genom att lämna fullmakt till ett ombud.

Ombudet ska uppvisa en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Bestämmelser om vem som får vara ombud finns i 9 kap. 14 § 4 bostadsrättslagen och i föreningens stadgar.

Styrelsen kan i enlighet med Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (2020:198) inför föreningsstämma under år 2020 besluta att medlemmarna har rätt att anlita även andra personer än de som anges i lag och stadgar som ombud samt att ett ombud får företräda fler än en medlem.

Ladda ner dokumentet

%d bloggare gillar detta: