Nyhetsbrev, mars 2021

Fokusområden våren 2021 Garantibesiktning Den 4-7 maj kommer vi genomföra garantibesiktning av hela fastigheten. Den kommer omfatta alla ytor i föreningen, både gemensamma och de enskilda lägenheterna. Mer information kommer när vi närmar oss besiktningsdatumet. Vi vill redan nu att ni noterar datumet och säkerställer att ni kan ge tillträde till er lägenhet under dennaFortsätt läsa ”Nyhetsbrev, mars 2021”

Lägenhetsförråd

Om någon har råkat låna eller av misstag ställt sina saker i lägenhetsförrådet tillhörande 8-1101 så är den lägenheten såld. Även förrådet tillhörande 9-1101. Kontakta styrelsen omedelbart för mer information om godset och frågor på styrelsen@tollaremarina.se

Säkerhet och trygghet i föreningen.

Det är oerhört viktigt att ordningsgruppen i styrelsen får kännedom om eventuella avvikelser och händelser som sker i föreningen, det kan vara allt från obehöriga i våra utrymmen till tillgreppsbrott. Detta anmäler man via styrelsen@tollaremarina.se. Det som skall finnas med är förutom själva händelsen även tid och plats samt i förekommande fall lägenhetsnummer. Detta behövsFortsätt läsa ”Säkerhet och trygghet i föreningen.”