Inglasning av balkong

På uppdrag av den byggande styrelsen har en balkonggrupp instiftats för att utreda om det finns underlag i föreningen för att glasa in balkonger. Om så ska ett övergripande förslag presenteras på föreningens ordinarie stämma som en informationspunkt, varpå ett beslut om föreningen ska tillåta inglasade balkonger fattas på en extrastämma senare under året.