A – Ö: Säkerhet och trygghet

Det är oerhört viktigt att ordningsgruppen i styrelsen får kännedom om eventuella avvikelser och händelser som sker i föreningen, det kan vara allt från obehöriga i våra utrymmen till tillgreppsbrott. Detta anmäler du via styrelsen@tollaremarina.se. Det som skall finnas med är förutom själva händelsen även tid och plats samt i förekommande fall lägenhetsnummer. Detta behövs för att styrelsen skall kunna se den större bilden av händelsen samt att ta väl avvägda beslut för att förebygga, ibland är ett foto bra att bifoga.

Styrelsen måste påminna om att vid in och utfart från garaget måste varje medlem stanna upp och se till att ingen obehörig smiter in efter passage. Som det är nu så efterlevs det inte fullt ut. Det kan vara klädsamt att tex visa upp sin öppnare för andra om man åker in eller ut samtidigt med annan person.

Garageportsöppnaren fungerar så att endast knapp 1 är i funktion. Ett första tryck på knappen gör att porten öppnas, (tar ca 3 sek innan öppning påbörjas). Om man trycker på knappen igen så avbryts öppningen och ett tryck inom kort gör att porten stängs igen. Dvs när man har kört förbi den öppna porten kan man trycka en gång så stängs porten och man slipper vänta några sekunder till.

Vi vill också påminna om att så fort man upptäcker att till exempel en dörr är trasig eller inte stänger som den skall, anmäla detta till felanmälan@sjödalens.se samt styrelsen@tollaremarina.se Det är allas vårt ansvar att vara observanta och felanmäla vid behov.

%d bloggare gillar detta: