A-Ö: Förvaring och förråd

Förvara inget gods utanför ditt förråd, med anledning av brand och säkerhetslagar

Brandfarligt gods, tex gasoltuber, är inte tillåtet att förvara i lägenhet, lägenhetsförråd, garage eller liknande. Det är begränsat i enlighet med Lagen 1988:868 om brandfarliga och explosiva varor.

Cyklar, barnvagnar, rullatorer m.m. ska förvaras i den egna lägenheten alternativt i för dessa saker avsedda utrymmen.

Kajak/kanot/SUP kan förvaras i därför avsett utrymme i garagets markplan.

Extra lägenhetsförråd kan hyras vid behov och om det finns ledigt, föreningen har förråd från 2 kvm. För närvarande är alla förråd uthyrda men vi har en kö. Kontakta styrelsen om det är intressant.

På grund av brandfara är det förbjudet att ladda batterier i garaget samt i lägenhetsförråd och i cykel- och barnvagnsrum.

Detta gäller batterier till elfordon, bil och MC eller elcyklar och elsparkar samt liknande fordon. Självklart får du ladda el- och hybridbil via därför avsedda laddboxar. Se till att din laddkabel och laddbox till din EV är hela och rena för att undvika bränder eller andra incidenter.

%d bloggare gillar detta: