A-Ö Ändring / Renovering av lägenhet

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du ansöka om detta till bostadsrättsföreningens styrelse. Ansökan om ändring/renovering ska inkomma till styrelsen senast en månad innan arbetet påbörjas eller att medlemmen behöver svar, så att styrelsen har tillräckligt med tid att behandla ansökan. Ändring/renoveringsarbete får inte påbörjas utan styrelsens medgivande.

Fullständig information finns i detta dokument som medlemmen skriver ut, fyller i signerar och sänder till styrelsemailen.

Ansökningsblankett – Ändring / renovering lägenhet

Exempel på väsentliga ändringar är (men begränsas inte av dessa) sådana som till exempel berör följande:

  • Bärande konstruktioner, även om man fått bygglov för ändringen 
  • Avsevärd förändring av planlösningen 
  • Byggnadens utseende förändras
  • Ändring av befintliga ledningar/installationer avseende el, vatten, avlopp, värme och ventilation 
  • Inglasning av balkong 
  • Uppsättning av markiser 
%d bloggare gillar detta: