Nyhetsbrev april 2022

Hej alla medlemmar i Brf Tollare Marina! Här kommer årets andra lite längre nyhetsbrev, lagom till att våren är här.

Kallelse till årsstämman

Kallelse till årsstämman finns publicerad på föreningens hemsida. Kallelsen är även anslagen i anslagstavlorna i entréerna, dock finns bilagorna för de ärenden och motioner som ska avhandlas endast på hemsidan. Om du inte har möjlighet att läsa filerna på hemsidan så hör av dig till styrelsen så kan vi dela ut hela underlaget i ditt postfack.

Ny fastighetsskötare – BK Fastighetsservice

Vi har sedan en tid tillbaka en ny fastighetsskötare i föreningen. Vid upphandlingen har vi tagit hänsyn till kvalitet, pris och helhet. BK Fastighetsservice sköter fastighetsskötseln i vår förening.

Kontakt: Mån – Fre: kl 07-16
Telefon: 08-556 966 30
www.bkfastighetsservice.se

Akuta ärenden utanför arbetstid? Fastigheten är ansluten till jourmontör. Du är som bostadsrättsinnehavare troligen betalningsansvarig för jourutryckning. 

Jourtelefon: 08-714 82 10.

Bostadsrättstillägg

Styrelsen har efter genomgång av försäkringar noterat att det rekommenderas att varje medlem själva skaffar bostadsrättstillägget på sin hemförsäkring. Detta med anledning av att det inte är fullgoda ersättningsnivåer och villkor i den nu gällande. Framgent kommer styrelsen att se över och teckna om försäkringen men just nu, med gällande garantier, är detta den mest fördelaktiga. 

Ett bostadsrättstillägg bör kosta ca 150-200:-/ år. Teckna det gärna omgående.

Parkering Tollare vid kajen

Corepark ansvarar inte längre för parkeringsövervakningen på det som kallas gatumark (kommunal mark) på Tollareslingan, Tollare Kaj och Tollare Strand. Corepark har dock fortfarande övervakningen på föreningens mark,i garaget samt på grusparkeringarna längs Tollareslingan och övrig privat mark.

Med anledning av att Nacka kommun ansvarar för parkeringsövervakning sedan mars 2022 följer här en kortfattad instruktion hur felanmälan sker: 

Snabbast åtgärd att göra en anmälan via länken nedan under parkeringar. https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/43/Default

Välj ärendets kategori: 1 Trafik och miljö, 24. Parkering. 

Felanmälan parkering kommunal mark över telefon eller e-post. E-post: felanmalan.parkering-sydost@avarnsecurity.com Telefon: 010- 210 94 03

Fastumdirekt.se

Varje medlem måste logga in på Fastumdirekt.se och lägga in/uppdatera sina uppgifter under ”Mina sidor”. Detta är viktigt ifall det skulle uppstå akuta ärenden som gör att vi måste kunna få kontakt med lägenhetsinnehavare omgående.

Garage

Ytterligare en påminnelse om att alltid se till att garageporten stängs efter passage in/ut!

Under senaste brandinspektionen så fick föreningen klagomål på att det ställs / förvaras saker vid och på parkeringsplatserna i garaget. Det får absolut inte stå lösa föremål oavsett storlek och anledning vid era bilar i garaget!

Det är ok med att hänga upp sin laddsladd på laddaren.

Valberedning

Slutligen så önskar valberedningen framföra en önskan att den som är intresserad av att bidra i styrelsearbetet är välkommen att anmäla sitt intresse till valberedningen via andreas.hellmers@gmail.com.

Soliga vårhälsningar från Styrelsen
———
För att inte missa någon viktig information så se till att registrera er mailadress via hemsidan så får ni en notis om när en nyhet är publicerad. Klicka på följ nere i högra hörnet på startsidan www.tollaremarina.se för att ange mailadressen.

%d bloggare gillar detta: