Parkeringserbjudande från Bonava

Hej medlemmar i BRF Tollare marina.

Pga parkeringsbristen i området har Bonava gått ut med ett erbjudande till vissa BRF i Tollare angående ett erbjudande om parkeringsplatser längs Tollareslingan. BRF Tollare marina har erbjudits 5 st platser. Detta erbjudande är under förutsättning att tillräckligt många är intresserade enligt Bonava.

Bonava har mycket specifika krav och villkor som innebär att BRF Tollare marina är hyresgäst och sedan i 2:a hand hyr ut till sina egna medlemmar. Detta innebär ett merjobb för styrelsen och en mindre men ändå ekonomisk risk för föreningen om inte nedan punkter följs.

Utifrån de krav som Bonava har ställt så går vi nu ut med en intresseanmälan om att hyra en plats. Villkoren som BRF ställer speglar Bonavas villkor till fullo.

Följande villkor för dig som medlem gäller:

  • Hyran är 2300:-/plats och månad. (Det pris som Bonava tar av föreningen, inget pålägg)
  • Kontrakt skrivs på 6 månader med möjlighet till förlängning om 6 månader i taget och 1 månads uppsägningstid.
  • Medlemmen får vid behov själv ordna med grus etc om det behövs och återställa till ursprunget vid uppsägning. (Befintligt skick)
  • Medlemmen får själv ordna med tillämplig skyltning på platsen.
  • Ingen belysning eller laddstolpar kommer att sättas upp.
  • Tillträde vid godkänt bygglov. (Vi vet inte när det kan vara klart)
  • Avtalet kommer vara bindande även om bygglovet fördröjs eller om du inte längre behöver platsen.

Föreningen ordnar med parkeringsövervakning samt administration.

Detta är informationen som vi har fått, vi vet i dagsläget inget mer.

Styrelsen önskar svar senast 2022-04-20 till styrelsen@tollaremarina.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen, BRF Tollare marina.

%d bloggare gillar detta: