Test av fjärrvärmenätet 1 februari

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 1 Februari.

Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 

Detta begränsar tillfälligt värmeuttaget i vår fjärrvärmecentral och görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.  

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott
%d bloggare gillar detta: