Nyhetsbrev hösten -21, INFO Garantibesiktning

Hej alla medlemmar!

Hösten är kommen och vi i styrelsen har lite information till er.

Först, en glad nyhet. Nu är samtliga lägenheter i föreningen Tollare Marina sålda! Det betyder att Bonava ej äger några lägenheter längre.


Garaget, kameraövervakning och garageportsöppnare
På grund av att alla lägenheter nu är sålda är även alla parkeringsplatser uthyrda. Detta har och kommer tyvärr medföra att några som har dubbla parkeringsplatser har fått sina dubbletter uppsagda – och styrelsen kan behöva flytta runt bland parkeringsplatserna för att fördelningen av platser skall ske på ett så bra sätt som möjligt med hänsyn till kollektivet. Prioriteringsordningen är handikapp, elbil, hur länge platsen har hyrts samt storlek på bil.

Det finns i skrivande stund 2 st MC platser kvar för 300:-/mån.

Styrelsen har fått in flera trasiga garageportsöppnare. Efter samtal med leverantören har det visat sig att öppnarna inte tål för hårt tryck på knapp 1, vilket gör att öppnaren börjar glappa och blinka snabbt rött till och från. Man kan också se att knappen är intryckt jämfört med de andra knapparna. Det är enligt leverantören inte ett garantifel men hittills har styrelsen bytt ut ändå på goodwill. Det räcker att trycka löst på knappen på fjärrkontrollen så att den inte går sönder.

Gör så här:

1. Tryck på knapp 1 och håll den intryckt. Lysdioden växlar färg fram & tillbaka mellan rött och grönt = fjärrkontrollen söker kontakt med garageporten.

2. När lysdioden lyser med fast grön färg, släpp knapp 1. Fjärrkontrollen har då fått kontakt med porten och öppning/stängning påbörjas.

3. OBS! Vid passering, STANNA och STÄNG porten med knapp 1 så att ingen obehörig smiter in.

Det ligger i allas intresse att inga obehöriga får tillgång till fastigheten den vägen.

Portkod och passagesystem
Under November byter vi portkod och den kommuniceras ut separat.
En generell påminnelse till alla boende är att se till att alla dörrar alltid går i lås och inte bara stängs t.ex. dörr till sop-/miljörum för att säkerställa att obehöriga ej får tillgång till fastigheten. Om en dörr inte går i lås vänligen lägg till vanan att trycka till dörr och därefter felanmäl detta enligt anvisning på hemsidan www.tollaremarina.se

Nackalinjen – båtförbindelse till stan
I tisdags 26/10 hade Nackalinjen premiär med sin båtförbindelse in till stan med start i Lännersta. Nackalinjen är ett initiativ för att etablera en pendelbåt från Lännerstasundet via Skurusundet till Nybroviken som ett alternativ till bil- och bussresor. Linjens uppstart har möjliggjorts genom stöd och hjälp från Bonava Sverige AB, Boo Energi samt Nacka kommun och är i nuläget subventionerad av Bonava.

Om det finns ett underlag för båtpendling ser de möjlighet till fler bryggor och fler turer inklusive helgturer och möjligen fler och snabbare båtar som framtida utveckling. Så se till att nyttja denna fina möjlighet för att skapa ännu bättre framtida förbindelser! För information och biljettbokning se www.nackalinjen.se

Buskar, häckar och övrig växtlighet
Campus som är föreningens trädgårdsentreprenör kommer under hösten att ansa och klippa buskar, häckar och övrig växtlighet så att den bli kraftig och frodig till nästa säsong. Ingela som är vår kontaktperson kommer att vara med vid beskärningsarbetet och om möjligt även tala med de bostadsrättsinnehavare som är direkt berörda.

Garantibesiktning november 2021
Styrelsen kommer genomföra en garantibesiktning för att kontrollera om det har framkommit nya fel i konstruktionen eller material efter slutbesiktningen som genomfördes i samråd med Bonava. Garantibesiktningen ger Tollare Marina förutsättningar att nyttja vår lagstadgade garantirätt och innebär att eventuella fel som upptäcks kan åtgärdas.

Hur går det då till? Se nästa sida.

Jo, representanter från Brf Tollare Marinas styrelse tillsammans med Bonava, NCC och Byggbesiktningar kommer att undersöka fastighetens lägenheter för att avgöra om det har framträtt garantifel. Detta betyder att vi kommer behöva åtkomst till din lägenhet. Om du inte är hemma under besiktningen så sätt ditt dörrlås i ”serviceläge” så att vi kommer in med huvudnyckel. Se bild nedan. Observera att det är bostadsrättsinnehavarens ansvar och intresse att besiktningen kan utföras.


Nedan framgår de datum och tider som garantibesiktningen kommer att ske.

Datum                                                                                              
Tid                                             Lägenheter

Torsdag 11/11                                          
08:30 – 15:00                         10-1101
                                                                                                                                                                                                                         10-1102
                                                                                                                                                                                                                         10-1201
                                                                                                                                                                                                                         10-1202
                                                                                                                                                                                                                         10-1301
                                                                                                                                                                                                                         10-1302
                                                                                                                                                                                                                         10-1303
                                                                                                                                                                                                                         10-1401
                                                                                                                                                                                                                         10-1402
                                                                                                                                                                                                                         10-1403
                                                                                                                                                                                                                         10-1501
                                                                                                                                                                                                                         10-1502
                                                                                                                                                                                                                         10-1503
                                                                                                                                                                                                                         10-1601
                                                                                                                                                                                                                         10-1602
                                                                                                                                                                                                                         10-1603
                                                                                                                                                                                                                         10-1701
                                                                                                                                                                                                                         10-1702
—————————————————————————————-

Onsdag 24/11                                             
08:00 – 15:00                         3-1101
                                                                                                                                                                                                                         3-1201
                                                                                                                                                                                                                         3-1202
                                                                                                                                                                                                                         3-1301
                                                                                                                                                                                                                         3-1302
                                                                                                                                                                                                                         3-1303
                                                                                                                                                                                                                         3-1304
                                                                                                                                                                                                                         3-1305
                                                                                                                                                                                                     3-1401
                                                                                                                                                                                                                         3-1402
                                                                                                                                                                                                                         3-1403
                                                                                                                                                                                                                         3-1404
                                                                                                                                                                                                                         3-1405
                                                                                                                                                                                                                         3-1501
                                                                                                                                                                                                                         3-1502
                                                                                                                                                                                                                         3-1503
                                                                                                                                                                                                                         3-1504
                                                                                                                                                                                                                         3-1505
                                                                                                                                                                                                                         3-1601
                                                                                                                                                                                                                         3-1602
                                                                                                                                                                                                                         3-1603
                                                                                                                                                                                                                         3-1701
                                                                                                                                                                                                                         3-1702
—————————————————————————————
Torsdag 25/11                                            
08:00 – 15:00                        4-1101
                                                                                                                                                                                                                         4-1102
                                                                                                                                                                                                                         4-1201
                                                                                                                                                                                                                         4-1202
                                                                                                                                                                                                                         4-1203
                                                                                                                                                                                                                         4-1301
                                                                                                                                                                                                                         4-1302
                                                                                                                                                                                                                         4-1303
                                                                                                                                                                                                                         4-1304
                                                                                                                                                                                                                         4-1401
                                                                                                                                                                                                                         4-1402
                                                                                                                                                                                                                         4-1403
                                                                                                                                                                                                                         4-1404                                                                                                                                                                                                          4-1501                                                   
                                                                                                                                                                                                                         4-1502
                                                                                                                                                                                                                         4-1503
                                                                                                                                                                                                                         4-1504
                                                                                                                                                                                                                         4-1601
                                                                                                                                                                                                                         4-1602
                                                                                                                                                                                                                         4-1603
                                                                                                                                                                                                                         4-1701
—————————————————————————————

Måndag 29/11                                            
08:00 – 15:00                         8-1001
                                                                                                                                                                                                                         8-1101
                                                                                                                                                                                                                         8-1102
                                                                                                                                                                                                                         8-1201
                                                                                                                                                                                                                         8-1202
                                                                                                                                                                                                                         8-1301
                                                                                                                                                                                                                         8-1302
                                                                                                                                                                                                                         8-1303
                                                                                                                                                                                                                         8-1401
                                                                                                                                                                                                                         8-1402
                                                                                                                                                                                                                         8-1403
                                                                                                                                                                                                                         8-1501
                                                                                                                                                                                                                         8-1502
                                                                                                                                                                                                                         8-1503
                                                                                                                                                                                                                         8-1601
                                                                                                                                                                                                                         8-1602
                                                                                                                                                                                                                         8-1603
                                                                                                                                                                                                                         8-1701
                                                                                                                                                                                                                         8-1702
—————————————————————————————

Tisdag 30/11                           9-1101
08:00 – 15:00                        9-1202
                                                                                                                                                                                                                         9-1301
                                                                                                                                                                                                                         9-1302
                                                                                                                                                                                                                         9-1303
                                                                                                                                                                                                                         9-1401
                                                                                                                                                                                                                         9-1402
                                                                                                                                                                                                                         9-1403
                                                                                                                                                                                                                         9-1501
                                                                                                                                                                                                                         9-1502
                                                                                                                                                                                                                         9-1503
                                                                                                                                                                                                                         9-1601
                                                                                                                                                                                                                         9-1602
                                                                                                                                                                                                     9-1603
                                                                                                                                                                                                                         9-1701
                                                                                                                                                                                                                         9-1702
—————————————————————————————

Som vanligt når ni oss bäst via mailadressen styrelsen@tollaremarina.se
Föreningens webbplats tollaremarina.se innehåller de flesta svaren på vanliga frågor, men saknar ni någon information så tveka inte att höra av er.

Höst-hälsningar från Styrelsen för Brf Tollare Marina

%d bloggare gillar detta: