Nyhetsbrev, mars 2021

Fokusområden våren 2021

Garantibesiktning

Den 4-7 maj kommer vi genomföra garantibesiktning av hela fastigheten. Den kommer omfatta alla ytor i föreningen, både gemensamma och de enskilda lägenheterna. Mer information kommer när vi närmar oss besiktningsdatumet. Vi vill redan nu att ni noterar datumet och säkerställer att ni kan ge tillträde till er lägenhet under denna tidsperiod, antingen genom att själva vara hemma eller genom att sätta låset i serviceläge.

Förbereda inför ökad trafikvolym
Vi fortsätter arbetet med att hitta lösningar för att hålla nere biltrafiken längs kajvägen genom dialog med Bonava, kommunen samt verksamheterna i området.

***

Kontakt med styrelsen

Vi vill påminna om att ni bör använda mailadressen styrelsen@tollaremarina.se när ni vill komma i kontakt med styrelsen. Föreningens webbplats tollaremarina.se ska innehålla de flesta svar på vanliga frågor – säg gärna till om ni saknar något.

***

Försäljningar i föreningen

Bonava har sett ett ökat intresse för lägenheter i vår förening senaste kvartalet och ett flertal försäljningar har genomförts på kort tid. Det är vi väldigt glada för och hoppas att trenden fortsätter.

Garaget

Vi har haft stort tryck på garageplatser från grannföreningarna sista tiden och har nu väntelista för externa hyresgäster. 

Den uppmärksamme har även noterat att det varit “en del” fukt i garaget under vintern och att även mögel dykt upp på flera platser. Styrelsen har gjort ett omfattande arbete att dokumentera skadorna och arbetar med att få Bonava att åtgärda felen. 

***

Ingen inglasning av uteplatser

På förekommen anledning så vill vi passa på att informera att Nacka kommun avslår bygglov för inglasning av uteplatser i vår förening med anledning av områdets detaljplan.

***

Porttelefoner

Styrelsen har undersökt att installera porttelefoner men ser många potentiella problem med den lösningen och givet kostnaden och en oklar behovsbild inte ser det motiverat att byta system.

***

Trapphus och förrådsutrymmen

Tänk på att det är absolut förbjudet att ställa saker i trapphus och utanför lägenhetsförråden, på grund av brandsäkerheten. Regelbundna rensningar kommer att ske. Vänligen undvik merarbete för styrelsen. Inom kort kommer även en genomgång av fastigheten ske av räddningstjänsten.

***

Motioner till årsstämman

Årsstämman kommer i år att genomföras den 25 maj i Storstugan på Tollare Folkhögskola. Inför stämman så välkomnar vi motioner från er medlemmar. För att styrelsen ska ha möjlighet att behandla motionerna i god tid inför stämman, så behöver vi få in dem via mail innan påsk

Vi kommer göra vårt bästa att även behandla motioner som inkommit senare, men kan inte garantera att vi kommer hinna behandla dem i tid för kallelsen till årsstämman.

***

Sopsortering 

Vi vill passa på att påminna om att vi har tre soprum, två för hushållssopor och matavfall, samt ett miljörum för sortering av burkar, glas, plast, papper, kartong, pappersförpackningar, batterier, lampor och mindre elektronik.

Förutom den positiva miljöeffekten av att sortera sin sopor, så hjälps vi också åt att hålla nere kostnaderna för sophämtning genom att t.ec. källsortera matavfall. Det är stor prisskillnad på vad vi betalar för matavfallet (som ju blir biogas) och de vanliga hushållsoporna.

Vi rekommenderar alla boende att:

  1. Sortera sina sopor och slänga dem i avsett kärl och gärna källsortera matavfall – se separat broschyr om detta.
  2. Platta till kartonger och andra förpackningar så att de tar så lite plats som möjligt i kärlen.
  3. Inte slänga sopor i fel kärl samt inte heller lämna grovsopor i soprummen. Detta innebär extra kostnader för föreningen.

Information från styrelsen 

Föreningens officiella informationskanal förutom nyhetsbrevet är via hemsidan, tollaremarina.seFör att inte missa något, se till att du prenumererar på nyheter, ställs enklast in genom länken nere till höger på skärmen om du är på en mobil enhet.

***

Med soliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Tollare Marina,

styrelsen@tollaremarina.se

%d bloggare gillar detta: