Garageinfo

Vi har för närvarande ca 15-20 platser lediga, vilket ger ett tapp på inkomstsidan. Som ni vet så är det reserverat en plats / lägenhet så vi behöver hyra ut dessa lediga parkeringsplatser smart.

Det finns möjlighet för er medlemmar att hyra en 2:a garageplats så länge vi har platser över i garaget. Samma pris som ordinarie plats.

Vi har 2 el-platser som är smalare än de andra. Om någon har en väsentlig mindre bil, typ Twizy eller liknande så är hyran 1000 kr/månad på dessa.

El-platserna i garaget består av 1-fas (16A 3kWh) och 3-fas (16A 9KWh).

Vi har flera MC / moped platser kvar, avgiften är sänkt till 300 kr/månad.

From 1 december kommer platserna 1, 2 och 3 på nedre plan att kunna korttidshyras av medlemmar samt deras vänner och bekanta på besök.
Detta kommer administreras av Securitas via Easypark appen och parkeringsavgiften blir 10 kr/h eller max 100 kr/dygn. + 4,95 kr i serviceavgift.
Vi gör detta för att försöka hjälpa till med bristen av parkeringsplatser utanför, så vänligen missbruka inte detta. Securitas kommer att fortsätta sköta övervakningen inne i garaget samt utanför på föreningens mark.

Vi prövar denna variant med anledning av att det medför lite administration och prissättningen är endast för att inte platserna skall missbrukas.

Med anledning av säkerhet så rekommenderas ni att vid in eller utfart stanna upp och vänta på att porten stängs, alternativt stänger ni porten med ett tryck på garageportsöppnaren, detta för att inte obehöriga skall smita in i garaget.

Styrelsen har sett över hur vi ska förebygga egendomsbrott i vår förening och vissa åtgärder kommer att tas i garaget samt att vi kommer att byta ut nuvarande garageportsöppnare, se nedan.

Styrelsen måste också informera om att det vid en eventuell brist på el-platser kommer att ske byten mellan platserna i garaget för att tillgodose medlemmar med behov av el-plats. Detta gäller såklart endast om man hyr en el-plats utan att man begagnar sig av en el-bil.

På grund av leverantörsfel kommer vi att i slutet av året byta ut styrsystemet till garageporten på NCCs bekostnad.

På förekommen anledning tvingas vi att börja ta ut en avgift till självkostnadspris på garageportsöppnarna vid skiftet av styrsystemet på 700 kr/öppnare. Sedan äger du din öppnare. Det finns möjlighet att köpa fler än en garageportsöppnare.
Betalning sker med Swish på plats.
Glöm inte att ta med din gamla för återlämning.

Bytet av garageportsöppnare kommer att ske på i entrén på Tollare kaj 2 följande tider:

Fredag 8 jan 19.00-19.30
Söndag 10 jan 20.00-20.30
Tisdag 12 jan 20.00-20.30

Den 1 februari 2021 kommer alla gamla garageportsöppnare att stängas av.

%d bloggare gillar detta: