Kallelse till stämma

Varmt välkommen till ordinarie föreningsstämma för brf Tollare Marina.

Stämman kommer att hållas 9 juni 2020 kl. 19.00 i Storstugan, Tollare folkhögskola.

Styrelsen har undersökt alternativen för en säker ordinarie stämma före sommaren och tog beslut om kallelse, genomförande och stämmodokument på styrelsemötet 6 maj 2020.

Följande regler och rekommendationer bör noteras av våra medlemmar:

  1. Strikt social distansering kommer att gälla i lokalen, gruppbildningar bör undvikas.
  2. Antalet personer i lokalen måste minimeras, endast röstande medlemmar/ombud bör delta.
  3. Sjuka och de som anser sig tillhöra en riskgrupp bör utse ombud.
  4. Ingen servering kommer att ske.
  5. Dokumenten Årsredovisning, Gemensamhetsanläggning och Fullmakt finns tillgängliga på hemsidan efter kallelsen. Vänligen studera och ställ frågor till styrelsen i förväg så att stämman kan genomföras snabbt och effektivt. Har ni inte möjlighet att ladda dokument från hemsidan vänligen kontakta styrelsen.
  6. Endast ärenden på dagordningen kan hanteras och beslutas på stämman.
  7. Det kommer att ges möjlighet till diskussion efter stämman men mer rutinmässiga frågor skickas lämpligen till styrelsens e-post nedan.

Den nya tillfälliga lagen ger möjlighet för föreningar (från 15 april till 31 december) att utse ombud från en bredare krets än vad som står i stadgarna. Ett ombud kan även representera flera medlemmar. Lämpliga ombud kan vara andra medlemmar då de är oftast insatta i föreningens verksamhet men även andra kommer att tillåtas som ombud. Styrelsen har beslutat att ett ombud kan representera upp till 5 medlemmar. Föreningen kommer inte att tillämpa tele- eller poströstning.

Våra medlemmars hälsa går före allt annat men vi tror att med rätt disciplin kan stämman genomföras på ett tryggt sätt.

/Styrelsen

Dokument

%d bloggare gillar detta: